KRAJOWA IZBA GOSPODARKI MORSKIEJ

Dane rejestrowe

KRS: 0000050505

REGON: 191832979

NIP: 586-20-14-014

Lokalizacja

Armii Krajowej 24
81-372 Gdynia

-

www.kigm.pl