Instytut Energetyki Oddzial Gdańsk

Dane rejestrowe

KRS: 0000088963

REGON: 000020586

NIP: 525-00-08-761

Lokalizacja

Mikołaja Reja 27
80-870 Gdańsk

58 349 82 02

www.ien.gda.pl